KONSULTATION

PRØVER

De fleste blodprøver kan tages på klinikken. Svaret vil typisk foreligge 2-3 arbejdsdage senere. Resultat af urinundersøgelse for blærebetændelse foreligger næste morgen medmindre prøven sendes til resistensbestemmelse på sygehuset. 

 

Svar på prøver

Gives af lægen i dennes telefontid eller via E-konsultation til klinikken.

 

Henvisninger  

Henvisning til speciallæge, sygehus, fysioterapeut, psykolog kræver som hovedregel en konsultation, hvor lægen indhenter oplysninger om sygehistorie og symptomer og foretager en objektiv undersøgelse. Desuden anføres ønskede undersøgelse og behandlinger til modtageren af henvisningen.
Ved visse henvisninger til en privat sundhedsordning opkræves et gebyr, idet ydelse ikke er omfattet af den offentlige sygesikring.

 

Sundhedskort 

Medbring Sundhedskortet, også børnenes ved enhver konsultation. Vær venlig at ”checke ind” ved vores velkomstskærm 

 

Sygebesøg

Alle praktiserende læger kører nødvendige sygebesøg, men mange vurderinger og undersøgelser foretages bedst på klinikken med de rette instrumenter samt vores laboratorium.
Anmodning om sygebesøg samme dag aftales I lægernes telefontid.