VACCINATIONER

 

 

HPV-vaccination

 

Gratis for piger mellem 12-18 år.  Bestil venligst tid hos sygeplejersken. Vaccinen gives 2-3 gange over seks måneder. Kvinder over 18 år kan naturligvis også blive vaccineret, blot for egen regning.
Er man 12-13 år, når 1. vaccine gives, skal man have den to gange. Er man 14 eller derover skal den gives tre gange.

Drenge, der fylder 12 år efer 1. juli 2019 kan fra 1.9.19 få gratis HPV vaccination.

 

 
Rejsevaccinationer

 

Vi kan give alle rejsevaccinationer.  Vi har en del på lager, men sjældent brugt vacciner skal bestilles hjem.

Ved nogle vaccinationer (f. eks. hepatitis B) er det vigtigt at planlægge vaccinationsforløbet i god tid. Vi vil bede dig om at gå ind på Statens Serum Instituts hjemmeside http://www.ssi.dk/rejser . Indtast rejseland, rejsens varighed og forventet risikioadfærd. Print vaccinationsforslaget ud (-forslagene, hvis man rejser til flere lande) og bestil tid hos lægen. Her bliver der lagt en vaccinationsplan og vaccinerne bestilles hjem.

Vær opmærksom på, at udgifter til rejsevacciner ikke dækkes af den offentlige sygesikring. Du kan se vaccinationspriserne her på hjemmesiden under 'Priser'.

 

 

Influenzavaccination

 

Klinikken tilbyder gratis influenzavaccination til kronisk syge samt alle førtids- og folkepensionister i tidsrummet d. 1. november-15. januar. Hold øje med opslag i klinikken.
 
Hvem har ret til gratis influenzavaccination?
Persongrupper der har ret til gratis influenzavaccination, som anført i bekendtgørelse nr. 849 af 14. juli 2011 er som nedenstående anført.

 • Personer, der på vaccinationstidspunktet er fyldt 65 år
   
 • Førtidspensionister
   
 • Personer med kroniske lungesygdomme. Især personer med behandlingskrævende astma, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), cystisk fibrose, sarkoidose, lungefibrose samt andre lungesygdomme med nedsat lungefunktion eller gentagne lungeinfektioner
   
 • Personer med hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk), specielt personer med svær koronarsygdom, inkompensation/ hjertesvigt, eller svær klaplidelse.
   
 • Personer med diabetes 1 eller 2 (sukkersyge), specielt personer med diabetes, som også har komplicerende hjerte- og/eller nyre lidelser.
   
 • Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt. Herunder også HIV-smittede og medikamentelt immunsupprimerede personer, f.eks. i forbindelse med kemoterapi (vaccinér gerne i god tid før behandling påbegyndes).
   
 • Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft. Herunder personer med f.eks. påvirket respiration pga. muskulære sygdomme, neuromuskulære sygdomme, spasticitet, og/eller diverse multihandicaps
   
 • Personer med svær overvægt (vejledende BMI>40)
   
 • Personer med kronisk lever- og nyresvigt.
   
 • Personer med andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko. Herunder personer med hæmoglobinopatier som seglcelle anæmi Tætte kontakter til patienter med meget svækket immunforsvar. Ved tætte kontakter forståes medlemmer af patientens husstand samt personer med lignende tæt kontakt Tætte kontakter vaccineres for at beskytte patienter, hvis immunforsvar er så svækket, at de ikke vil have gavnlig effekt af vaccination.
   
 • Gravide i 2. og 3. trimester. Gravide i 1. trimester vaccineres også, hvis den gravide efter lægelig vurdering i øvrigt tilhører en risikogruppe.
   
 • Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en  alvorlig sundhedsrisiko.

   

 

Vi benytter cookies på denne hjemmeside
Denne hjemmeside benytter statistik cookies - Læs mere
Læs vores privatlivspolitik