VACCINATIONER

 

 

HPV-vaccination

 

Gratis for piger mellem 12-18 år.  Bestil venligst tid hos sygeplejersken. Vaccinen gives 2-3 gange over seks måneder. Kvinder over 18 år kan naturligvis også blive vaccineret, blot for egen regning.
Er man 12-13 år, når 1. vaccine gives, skal man have den to gange. Er man 14 eller derover skal den gives tre gange.

Drenge, der fylder 12 år efter 1. juli 2019 kan fra 1.9.19 få gratis HPV vaccination.

 

 
Rejsevaccinationer

Vi giver ikke rejsevaccinationer i klinikken. Vi henviser dig i stedet for til at benytte dig af "Danske Lægers Vaccinations Center"

Skal du ud at rejse så anbefaler vi, at du i god tid begynder at undersøge, hvilke vaccinationer, som du børe få, før at du  påbegynder din rejse. Vi henviser til  Statens Serum Instituts hjemmeside http://www.ssi.dk/rejser. Her kan du indtaste rejseland, rejsens varighed samt forventet risikioadfærd. Hjemmesiden vil give dig vaccinationsforslag. 

 

 

Coronavaccination

Vi vaccinerer fortsat mod Corona. Det kræver tidsbestilling, så vi kan danne  os et overblik over, hvor mange vacciner, der skal bruges. DET ER VIGTIGT AT MAN KOMMER PRÆCIST TIL DEN TID, MAN FÅR, for at vi kan få logistikken til at gå op med de personer, der skal vente efter vaccinationen. 

21.12.21 vaccinerer vi voksne med Pfizer.

29.12.21 vaccinerer vi voksne med  Moderna. 

4.1.22 vaccinerer vi voksne med Moderna.

5.1.22 vaccinerer vi både børn og voksne med Pfizer. 

 

flere datoer kommer snarest muligt. 

 

Gratis vaccination mod pneumokokker til borgere i særlig risiko (lungebetændelse) 

Pneumokokker er en gruppe bakterier, der i visse tilfælde kan give alvorlig sygdom. For at beskytte sårbare borgere er vaccination mod pneumokker gratis for alle, der er gyldt 65 år, børn og voksne med visse kroniske sygdomme og andre borgere, som er i særlig risiko. Tilbuddet gælder til og med den 28. februar 2022.

 

Influenzavaccination

 

Klinikken tilbyder gratis influenzavaccination til kronisk syge samt alle førtids- og folkepensionister i tidsrummet d. 1. november-15. januar. Hold øje med opslag i klinikken.
 
Hvem har ret til gratis influenzavaccination?
Persongrupper der har ret til gratis influenzavaccination, som anført i bekendtgørelse nr. 849 af 14. juli 2011 er som nedenstående anført.

 • Personer, der på vaccinationstidspunktet er fyldt 65 år
   
 • Førtidspensionister
   
 • Personer med kroniske lungesygdomme. Især personer med behandlingskrævende astma, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), cystisk fibrose, sarkoidose, lungefibrose samt andre lungesygdomme med nedsat lungefunktion eller gentagne lungeinfektioner
   
 • Personer med hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk), specielt personer med svær koronarsygdom, inkompensation/ hjertesvigt, eller svær klaplidelse.
   
 • Personer med diabetes 1 eller 2 (sukkersyge), specielt personer med diabetes, som også har komplicerende hjerte- og/eller nyre lidelser.
   
 • Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt. Herunder også HIV-smittede og medikamentelt immunsupprimerede personer, f.eks. i forbindelse med kemoterapi (vaccinér gerne i god tid før behandling påbegyndes).
   
 • Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft. Herunder personer med f.eks. påvirket respiration pga. muskulære sygdomme, neuromuskulære sygdomme, spasticitet, og/eller diverse multihandicaps
   
 • Personer med svær overvægt (vejledende BMI>40)
   
 • Personer med kronisk lever- og nyresvigt.
   
 • Personer med andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko. Herunder personer med hæmoglobinopatier som seglcelle anæmi Tætte kontakter til patienter med meget svækket immunforsvar. Ved tætte kontakter forståes medlemmer af patientens husstand samt personer med lignende tæt kontakt Tætte kontakter vaccineres for at beskytte patienter, hvis immunforsvar er så svækket, at de ikke vil have gavnlig effekt af vaccination.
   
 • Gravide i 2. og 3. trimester. Gravide i 1. trimester vaccineres også, hvis den gravide efter lægelig vurdering i øvrigt tilhører en risikogruppe.
   
 • Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en  alvorlig sundhedsrisiko.