VANEDANNENDE MEDICIN

Sundhedsstyrelsen har pr. 1. maj 2009 indført skærpede retningslinier for ordination af afhængighedsskabende, beroligende medicin (Benzodiazepiner).
Det betyder i praksis, at sovemedicin og beroligende medicin fremover KUN kan bestilles ved personligt fremmøde i lægehuset. I samarbejde med lægen udarbejdes en handlingsplan og i denne periode kan du bestille per telefon og via vores hjemmeside. 
Hensigten er på lang eller kort sigt udtrapning.
Institut for Rationel Farmakoterapi har udgivet en folder som forklarer baggrunden for dette tiltag.  De væsentligste punkter er refereret her:

Sundhedsstyrelsen anbefaler at bruge:

  • Sovemedicin i højst 1-2 uger
  • Angstdæmpende medicin i højst 4 uger

Baggrunden er en øget risiko for at komme til skade i trafikken, for at falde og for at blive sløv og ukoncentreret.

Medicinen virker kun i den første tid. Herefter er det bivirkningerne, der dominerer. Hvis man er i behandling med sovemedicin eller angstdæmpende medicin, som bliver særligt længe i kroppen, kan man ikke få sit kørekort fornyet.

Mange brugere fortæller, at det er en lettelse at blive fri for medicinen igen.

Bivirkninger: De mest almindelige bivirkninger ved sovemedicin og angstdæmpende medicin er:

  • Svimmelhed
  • Døsighed
  • Hukommelsesbesvær
  • Koncentrationsbesvær

De fleste opdager ikke, at de er påvirkede af lang tids brug af sovemedicin og angstdæmpende medicin. Det er dog vist i utallige undersøgelser, og mange pårørende bemærker det.
Et brat ophør af medicinen kan give abstinenser, og det kan være tegn på, at man er afhængig.

De mest almindelige abstinenssymptomer er:

  • Angst
  • Uro
  • Søvnbesvær

Det er derfor vigtigt, at man gennemgår en langsom nedtrapning af behandlingen.

Har du ønske om at gennemgå et aftrapningsforløb, så få en tid hos lægen eller sygeplejersken, hvor I sammen aftaler et individuelt forløb.